Legitimationskortets sikkerhedsmarkeringer

Kortet er sikret med flere sikkerhedsmarkeringer, som kan ses nedenfor:
Billedet er rammet ind i en blød skygge, som får borgerens foto til at fremstå tydligere mod baggrunden.
Baggrunden på begge sider af kortet har indlejret små røde nistre, som er unikt placeret på hvert legitimationskort. Den udstedende myndighed kan validere placeringen på det pågældende legitimationskort.
Nederste højre hjørne af kortet, har en skarp lige kant, som giver borgere med synshandicap mulighed for at bedømme, hvilken side der er forsiden op kortet.
Baggrunden er inspireret af inskriptionerne på Jellingstenen, med underliggende bølger, som symboliserer Danmarks relation til havet og vores mange kilometer kyststrækning.
Gå tilbage til kontrol af legitimationskort